Pradžia » Autorinių teisių apsauga

Autorinių teisių apsauga

Autorinių teisių apsauga

Jei nenurodyta kitaip, šio tinklapio ar bet kurios atskiros jo dalies autorinės ir turtinės teisės priklauso išskirtinai portalui Nemokami-zaidimai.lt

Be jo administratorių išankstinio raštinio sutikimo draudžiama atgaminti visą arbą dalį tinklapio bet kokiu būdu ar forma.

Taip pat draudžiama atlikti bet kokius kitus veiksmus, kuriais gali būti pažeistos išimtinės savininko teisės į šį tinklapį ar kurie prieštarauja sąžiningos konkurencijos, reklamos, autorių teisių apsaugos principams.

Bet kokia šiame tinklapyje pateikta informacija, įskaitant bet kokią finansinę informaciją, yra skirta tik informaciniams tikslams.

Portalas Nemokami-zaidimai.lt negarantuoja dėl pateiktos informacijos visapusiškumo, patikimumo ar tikrumo, taip pat neįsipareigoja ir pareiškia nesantis susaistytas kokių nors sutartinių ar įstatyminių prievolių, kurios gali atsirasti dėl tinklapyje pateiktos informacijos galimo klaidingumo, trūkumų, neatitikimų ar nekorektiško veikimo

Portalas Nemokami-zaidimai.lt neįsipareigoja taisyti nurodytų informacijos trūkumų ar pildyti trūkstamų duomenų, išskyrus atvejus, kai tai imperatyviai nustato Lietuvos Respublikoje galiojantys įstatymai ar kiti teisės aktai.

Tinklapio savininkas pasilieka teisę bet kuriuo metu reklamuoti, keisti ar ištrinti tinklapyje esančią informaciją.

Informacija pateikiama be jokių tiesioginių ar numanomų garantinių įsipareigojimų dėl tinkamumo kokiam nors tikslui pasiekti.

Tinklapio savininkas jokiais atvejais neprisiima atsakomybės dėl tinklapyje esančios informacijos bet kokios klaidos, trūkumo, ar nepilnumo bei patikimumo, o taip pat neįsipareigoja kam nors aiškinti apie tokias klaidas ar trūkumus.

Tinklapio savininkas negarantuoja jam siunčiamų elektroninio pašto žinučių gavimo ar žinučių turinio konfidencialumo apsaugos perdavimo internetu metu.

Portale Nemokami-zaidimai.lt yra pateikiamos nuorodos į kitas interneto svetaines. Portalas Nemokami-zaidimai.lt nėra atsakingas už tokių interneto svetainių turinį.
Naujienos el. paštu
Įvesk savo el. paštą ir gauk informaciją apie naujausius žaidimus.


Draugai